Ferenc pápa a különböző kultúrák egységét vizionálta

Ferenc pápa az olasz választások befejeztével újra színre lépett. Tegnap a Szent Egyed laikus katolikus közösség megalakulásnak 50. évfordulója alkalmából egy olyan társadalmat vizionált, amelyben nincsenek külföldiek, csak testvérek, és amely túllép a határokon. Globális világképében az egyház annak a jele, hogy egységes az emberi nem, egység van a népek, a családok és a kultúrák között. Így a falak és az idegenektől való félelem megszüntetésre szólította fel a beszédében a katolikusokat és valójában mindenkit.

A pápa szerint “a világ globálissá vált, az gazdaság és a komunikáció egységes lett, de sok ember, és különösen a szegények elé falakat emelnek.” Bár azt elismeri, hogy a “különbözőségek ellenségeskedésre és konfliktusokra adnak alkalmat”, de valójában a szolidaritást kell globalizálni, és hidakat kell építeni, és párbeszédet kell folytatni, találkozni kell egymással. “A keresztény mindenki testvére, még az ellenségéé is”, folytatódott a pápai ige annak a katolikus lelkiségi mozgalom létrejöttének az 50. évfordulóján, az Afrikából Európába érkező migráció egyik fő motorja.


A képen: Ferenc pápa

A Szent Egyed közösség 1968-ban alakult meg a Rómában eredetileg a helyi szegények, rászorulók és betegek megsegítésére, de az utóbbi évtizedekben Európa számos országában Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában is aktív. A közösség már 2011-ben is 73 országban volt jelen, köztük olyan afrikai országokban, mint Elefántcsontpart, Nigéria, Guinea, Kenya, Kongó, és így tovább. Ezen országok között sok olyan van, ahonnan nagy számban érkeznek a kontinensükre illegális és legális migránsok.

Andrea Riccardi, a szervezet alapítója a 2011. novemberében Mario Monti által alakított kormánynak volt a nemzetközi együttműködésért és az integrációért felelős tárca nélküli minisztere. Talán nem véletlen, hogy éppen annak a Mario Montinak a kormányában, akiről Olaszországban köztudott, hogy a Bildelberg-csoportnak egy prominens tagja, vagyis vagyis egy olyan szervezeté, amelynek célja egy “új világrend” megteremtése a bankok, a multinacionális vállalatok és a világ fő hatalmainak az érdekében.

Így hát egyáltalán nincs mit csodálkozni azon, hogy a pápa éppen a laikus katolikus közösség római kis Szent Egyed templomában tárta fel látomásait a szolidaritás és szellem globalizációja megteremtéséről, és egy olyan eljövendő globális világról, amelyben falak, határok és félelmek nélkül élünk együtt a kultúrák, népek és családok üdvös egységében, amelyben nincsenek többé idegenek, csak testvérek…

És még ezek után merészelje valaki azt mondani, hogy nem akar részt venni egy ilyen csodálatos világban, és nem akar azonnal sok ezernyi afrikait, közel-keletit és dél-ázsiait a keblére ölelni honfitársaival egyetemben, hogy végre megélhesse velük együtt a globális testvériség eme pápai hatalmas vízióját.

A pápai érvelésben azért mindenképpen van egy “aprócska” hiba, amely Ferenc pápa nagyra törő szándékait mindenképpen alapjaiban kérdőjelezi meg, mégpedig az, hogy Ferenc pápa nem egy globális világegyház feje, amelyben a különböző vallások képviselői hitet tettek egy vallásukon túli egyetlen szuperegyházban. Az Európába érkező migránsoknak pedig aztán végképp még csak halvány lila fogalmuk sincs arról, hogy ők éppen a népek és kultúrák nagy egysége prodzsektjében vesznek részt. Így ők csak élik a maguk mindennapjait a saját maguk sok évszázadon és generáción át berögzült kulturális és vallási szokásai szerint szegény jó katolikusok és más európaiak egyre nagyobb megrökönyödésére, mivel hozzájuk Ferenc pápa egyetlen fenti üdvözítő szava sem jut el. De még ha el is jut, ki is nekik ez az ember, hogy akár csak egy kicsit is megfogadják a szavát.

Nem véletlen, hogy Ferenc pápa éppen ezért hozzájuk alig-alig szól. A globális világ szintű szuper testvériséget a népek és kultúrák között pedig igen nehéz úgy megteremteni, hogy egyáltalán arról csak az egyik fél tud, és igyekszik is azt a gyakorlatban is megvalósítani, már amennyire tőle telik, legalábbis Nyugat-Európában.

A közép-európai emberek azonban valahogy sokkal nehezebben fogadják el ezt az ominózus pápai eszmerendszert, már aki közülük egyáltalán egy cseppet is elfogadja, mivel valami hasonló éppen nemrégen bukott meg az országaikban, csak éppen azt akkor kommunizmusnak hívták. Habár az akkor egy ateista, és nem vallási rendszer volt, de jobban belegondolva a pápai beszéd minden eleme valójában kísértetiesen hasonlít annak a gondolati világára. Továbbá valójában az ateista felfogás is egy a francia felvilágosodás és forradalom idején megszületett mára már jórészt elfelejtett vallási rendszerből nőtt ki.

Források:

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/migranti-lappello-papa-no-paura-dello-straniero-1503866.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Egyed_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g

https://www.ilpost.it/2011/11/14/monti-bilderberg-trilaterale/

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Nem enged Salvini az Európa Tanács nyomásának a Sea Watch 3 ügyében

Merénylet gyanús a Sea Watch 3 engedély nélküli kikötése Lampedusa szigetén

Már a művészelit is kiakadt a migráció miatt Rómában